Bespaar tool

Inspectieplanner

Als gebouwbeheerder heeft u te maken met een groeiend aantal wettelijke aspecten, normen en vergunningen. Bijvoorbeeld het Bouwbesluit en de daarop aanvullende Zorgplicht voor een veilig en gezond gebruik van gebouwen. Om inzicht te krijgen in de voor u geldende wetgeving en in de risico’s binnen uw organisatie, is een goed beheer van regelgeving van belang.

Als gebruiker en/of eigenaar van een gebouw bent u verplicht aantoonbaar te voldoen aan onder andere de volgende wettelijke verplichtingen: NEN-EN 3140, NEN-EN 50110, Gebruiksvergunning, Keuring liftinstallaties, Waterleidingwetgeving, Legionellapreventie, Arbowet, HACCP, Wet Milieubeheer, Brandveiligheid en ongevallen, Calamiteitenplan, Ontruimingsplan, Vergunning Drank- en Horecawetgeving, Besluit horeca-, sport, en recreatie-inrichtingen milieubeheer, Ongevallenregistratie, NEN-EN 1010.

De applicatie Inspectieplanner zorgt voor een compleet digitaal overzicht van alle controles en werkzaamheden, beheerd het logboek automatisch en heeft alle checklijsten digitaal op de iPad beschikbaar.

Onderzoek heeft aangetoond dat dit digitaal beheren geld bespaard!

Intensieve tijdstudies gaven aan dat u jaarlijks gemiddeld €2.400,- bespaard kan worden met de digitale applicatie.

Two columns
Verticaal
Horizontaal

Vul hieronder uw gegevens in en zie de besparing die bij u van toepassing is:

Uw besparing

{{ item.label }} {{ item.converted }}
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Je besparing is opgestuurd!

Wij hebben de besparing opgestuurd naar uw mail.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}