fbpx Skip to main content
Nooduitgang bord

Bedrijfsnood- en ontruimingsplan

Meer lezen

Het opstellen van een bedrijfsnoodplan en/of ontruimingsplan kunnen wij u uit handen nemen.

Ontruimingsplan

Het beschikbaar hebben van een goed ontruimingsplan is een verplichting voor elk bedrijf waarin een ontruimingsalarminstallatie aanwezig is. In een ontruimingsplan wordt, door middel van taken en instructies, aangegeven wie welke actie moet ondernemen bij een calamiteit. Een ontruimingsplan kan uitgebreid worden tot een compleet bedrijfsnoodplan. Waarbij  het ontruimingsplan een onderdeel van uitmaakt.

Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan omschrijft de acties die in gang worden gezet bij een calamiteit. Waardoor de organisatie structuur zichtbaar wordt. Hieruit volgt dat iedereen weet wat er moet gebeuren bij bijvoorbeeld brand, een bommelding of een gaslek. Het vooraf vastleggen van de procedures is nodig om bij een calamiteit paniek te voorkomen.

1x per jaar oefenen

Het opstellen van een ontruimingsplan en het instrueren van personeel heeft alleen zin wanneer er ook minimaal een keer per jaar geoefend wordt. Door middel van oefening leert het personeel de theorie toe te passen in de praktijk en worden vaardigheden bijgehouden.

Hulp nodig bij het opstellen?

Wij helpen graag!