fbpx Skip to main content
overleg aan bureau over een RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Meer lezen

Weet u zeker dat u voldoet aan alle wettelijke ARBO eisen?

Maatwerk

Bij een niet actuele RI&E loopt u het risico op een boete. Wij passen de branche specifieke RI&E toe! Echt maatwerk dus!

Voor sommige branches en/of het bedrijf meer dan 25 medewerkers, dient de RI&E en het bijhorende Plan van Aanpak ook getoetst te worden door een Veiligheidskundige. Hierin faciliteren bij ook!

De basis van uw arbobeleid

De RI&E vormt de basis van uw arbobeleid binnen het bedrijf. Ieder bedrijf (met personeel) in Nederland is verplicht een actuele RI&E te hebben. De afgelopen tijd is de SZW hier scherper op gaan controleren. Bij het niet aanwezig zijn van een actuele RI&E loopt u het risico op een boete. Dit RISICO kunnen wij voor u weghalen.

Onze aanpak:

  1. Voorbereiding en verzamelen aanwezige Arbodocumenten;
  2. Uitvoeren RI&E met de vragenlijst;
  3. Samen met u de actiepunten vaststellen;
  4. Opstellen Plan van Aanpak en uitleg over prioriteiten en uit te voeren acties;
  5. Oplevering en afspraken maken over bewaking van de acties.

Gespecialiseerd

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van RI&E’s en het opstellen van het daarbij behorende Plan van Aanpak. Met de RI&E wordt er duidelijk gemaakt welke risico’s er zijn en wat het mogelijke effect van dit risico is. De RI&E geeft een goede richting aan hoe deze risico’s aangepakt kunnen worden. In het Plan van Aanpak staat beschreven welke stap de volgende is.

Kortom: heeft u twijfels over uw RI&E:

wij weten het antwoord!