fbpx Skip to main content

Privacy Statement Floor Consult BV

 

Inleiding

Floor Consult neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit Privacy Statement aandacht door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via info@floorconsult.nl.

 

Wie is Floor Consult BV

Floor Consult BV is een besloten vennootschap, kantoorhoudende te Apeldoorn aan Houttuinen Zuid 21 (7325 RJ), ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 08086724.

 

Floor Consult BV is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Floor Consult BV de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Floor Consult BV uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Floor Consult BV persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Floor Consult BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Floor Consult BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben wij alles gegroepeerd per type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantbeheer en financiële administratie

Doeleinde                    : Verlenen van de dienst zelf

Gegevens                     : NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens

Grondslag                    : Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn           : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij u persoonsgegevens?

Floor Consult BV heeft gegevens over u in bezit, omdat u deze gegevens aan ons verstrekt hebt.
Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken. Als u de persoonsgegevens wilt inzien die bij Floor Consult BV over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Floor Consult BV. U kunt verzoeken dat Floor Consult BV uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Floor Consult BV te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ’gerechtvaardigd belang’ van Floor Consult BV of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Floor Consult BV te verkrijgen. Floor Consult BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Floor Consult BV u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie Floor Consult BV

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@floorconsult.nl. Floor Consult BV zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Floor Consult BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Floor Consult BV uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangegeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Floor Consult BV verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Floor Consult BVgebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Floor Consult BVgebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Pas hier uw cookie instellingen voor Floor Consult BVaan.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Floor Consult BV uw gegevens verwerkt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@floorconsult.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Floor Consult BV uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@floorconsult.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Opgesteld te Apeldoorn, d.d. 23 mei 2018