fbpx Skip to main content

Volgens het Bouwbesluit, het Drinkwaterbesluit en de aansluitvoorwaarden van de drinkwaterbedrijven moeten drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006 “Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties“.
Deze norm is in 2015 in zijn geheel herzien en in het najaar van 2015 gepubliceerd.

 

De waterwerkbladen, die een nadere uitleg geven over de NEN 1006, zijn ook aangepast.
In deze gewijzigde werkbladen zijn ook controle- en inspectie punten opgenomen.

 

Hieronder  een opsomming van de 4 belangrijkste gewijzigde Waterwerkbladen (klik om te openen):

Heeft u vragen over de noodzakelijke aanpassingen in uw controle- en inspectieplan, in verband met de herziene NEN 1006, neem dan gerust contact met ons op.