fbpx Skip to main content

Diverse bedrijven en organisaties in Nederland zijn ISO 9001 gecertificeerd. Momenteel is de hiervoor geldende norm NEN-EN-ISO 9001:2008.
In september 2015 is de nieuwe norm ISO 9001:2015 uitgekomen!

 

Contextanalyse, stakeholder management, risico management en wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen zijn verankerd in de nieuwe High Level Structure (HLS).

 

De insteek van de nieuwe norm is onder andere geweest dat deze beter aansluit bij de strategie en bestuur van de organisatie. Daarnaast is leiderschap, een goede inrichting van de organisatie en processen, competenties en gemotiveerde medewerkers steeds belangrijker geworden. Belangrijk uitgangspunt bij de nieuwe structuur is dat deze beter aansluit bij de modellen die in de organisaties gebruikt worden.

 

Om de impact van deze nieuwe norm op het huidige Kwaliteit managementsysteem van u organisatie tijdig te kunnen bepalen is het middels een workshop mogelijk de wijzigingen, relevatie en impact toe te lichten en te bepalen.

 

Nu de nieuwe norm beschikbaar is start er een transitie periode van 3 jaar. Dit betekent dat uw organisatie uiterlijk september 2018 gecertificeerd moet zijn volgens de nieuwe norm. Afhankelijk van de impact van de wijzigingen moet hier door u organisatie mogelijk onderdelen worden toegevoegd en aangescherpt. Wij van Floor Consult helpen u hier graag mee.

 

Met onze kennis en kunde van de vernieuwde norm, de jaren langer ervaring binnen het MKB zijn wij samen met u in staat een transitieplan op te stellen zodat u tijdig en zorgeloos over kunt naar de nieuwe ISO 9001:2015 norm.

 

Extra informatie:

 

Nu de nieuwe norm beschikbaar is start er een transitie periode van 3 jaar. Dit betekent dat uw organisatie uiterlijk september 2018 gecertificeerd moet zijn volgens de nieuwe norm.
Het is goed te bekijken wanneer u huidige ISO 9001 certificaat afloopt en wanneer u over moet voor her certificering tegen de nieuwe norm. De overstap naar de nieuwe norm mag zowel tijdens een her certificering als tijdens een periodieke audit plaatsvinden.

 

Afhankelijk van de impact van de wijzigingen moet hiervoor een keuze worden gemaakt.
Om de concrete impact van deze wijzigingen op hoofdlijnen te kunnen bepalen moet er een vergelijking worden uitgevoerd tussen wat de nieuwe norm eist en dat wat er binnen u organisatie al is ingeregeld. Het verschil hier tussen moet dan alsnog worden gedicht.

 

Om te beoordelen wat de verschillen zijn zal een detailvergelijking tussen u huidige management systeem met de daaraan gekoppelde documenten en de nieuwe norm moeten worden vastgesteld.