fbpx Skip to main content

De inwerkingtreding van het gewijzigde Bhvbz is Januari 2016.

 

Een belangrijke wijziging, die doorgevoerd wordt, is de verplichting tot meer risico gestuurd werken. Dus: een analyse (laten) uitvoeren van de risico’s die aanwezig zijn voor de hygiëne en veiligheid van de gebruikers. Daarna bepalen en vastleggen, welke beheersmaatregelen getroffen worden om die risico’s te beheersen en de uitvoering van de maatregelen vastleggen in een logboek of digitaal systeem.

 

Om dit aan te tonen wordt een Hygiene en Veiligheids Plan (HVP) opgesteld.

Het HVP bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

  1. Algemene beschrijving van de zwembad inrichting;
  2. Verduidelijking van de relaties met bestaande regelgeving en aanwezige management systemen;
  3. Beschrijving risico management proces;
  4. Beheersplan met een koppeling van de maatregelen aan de interne processen;
  5. Beschrijving van de monitoring van de maatregelen;

 

De grootste veranderingen in de nieuwe zwemwaterwet zijn de risico inventarisaties die gemaakt moeten worden EN de daaraan gekoppelde Hygiene & Veiligheidsplannen (HVP).

De vastgestelde risico’s moeten uitgewerkt worden in beheersmaatregelen die bestaan uit de volgende onderdelen: gewenste doelen, beheersprocessen, afspraken over het onderhoud en opleidings- en deskundigheid eisen. Floor Consult helpt u met voorbeelden, de vereiste risico inventarisaties uitvoeren, templates en procesbeschrijvingen om aan deze eis te kunnen gaan voldoen.  De uitdaging is om deze eisen maximaal te laten aansluiten bij uw bestaande interne afspraken. Wij geven inzicht in de relatie tussen het HVP en uw processen m.b.t.: onderhoud, inspecties, documentbeheer, calamiteitenplan en opleidingsplannen.

 

Floor Consult heeft een grondige analyse gemaakt van de nieuwe Bhvbz. Het resultaat is vastgelegd in een notitie. Dit document beschrijft de praktische invoering van de eisen.

Klik HIER om de notitie op te vragen