fbpx Skip to main content

Drie feiten over de nieuwe zwemwaterwet én een uitleg HOE de wijzigingen ingevoerd kunnen worden.

De nieuwe BHVBZ kent drie hoofdzaken:

  1. De nieuwe wet legt de verantwoordelijkheid volledig bij de zwembad manager (ingangsdatum 1 januari 2016);
  2. De aanpassingen in de BHVBZ zijn behoorlijk ingewikkeld wat betreft de wijzigingen in de parameters en de risico aanpak;
  3. Er wordt veel gesproken over WAT de wet inhoudt en nog niet over HOE de wijzigingen doorgevoerd moeten worden.

 

De nieuwe BHVBZ eist een integrale risico analyse en daaraan gekoppelde beheersmaatregelen in het Hygiëne en Veiligheids Plan (HVP).

De risico analyse moet alle relevant veiligheids- en hygiëne punten bevatten. Het beheersplan moet alle maatregelen beschrijven waarmee de risico’s aantoonbaar beheerst worden. Uiteraard moet de analyse en het beheersplan actueel gehouden worden.

Floor Consult heeft een complete risico analyse en een HVP als voorbeeld opgesteld voor een zwem-accommodatie.
Klik hiernaast op de afbeelding om een gedeelte van dat voorbeeld te bekijken.

 

 

Wij zijn van mening dat het zwembad de risico analyse en het beheersplan zelf dient uit te werken. Daarmee wordt maximaal gezorgd dat de maatregelen ook gaan werken in de praktijk. Een adviseur kan wel zeer nuttig zijn als kennis deskundige en voor begeleiding van dit complexe project.

Klik hier om door ons ontwikkelde voorbeeldmateriaal op te vragen en om de te volgen stappen te bespreken.

 

Risico-analyse-BHVBZ1