fbpx Skip to main content

De landelijke media berichten vandaag over een Canadees onderzoek naar urine in zwembaden. Wetenschappers hebben naar aanleiding van onderzoek uitgerekend dat de hoeveelheid urine in een specifiek zwembad 75 liter bedroeg.

Dat er urine gevonden wordt in zwemwater is niets nieuws. Tijdens de laatste Olympische Spelen werd een uitspraak hierover van de meest succesvolle olympiër aller tijden, Michael Phelps, nog wereldnieuws. “Als je voor een training drie uur in het water ligt, dan heb je gewoon geen tijd om even naar het toilet te gaan. Iedereen doet het”, zei hij in een interview in The Wall Street Journal.

 

Hoe zit dat in de Nederlandse zwembaden?

In Nederland wordt de kwaliteit van het zwemwater maandelijks vastgesteld door een onafhankelijk laboratorium. Hierbij worden tijdens onaangekondigde bezoeken monsters genomen van de verschillende bassins. Deze watermonsters worden aansluitend onderzocht op het laboratorium op een aantal wettelijk vastgestelde parameters en getoetst aan een landelijk geldende norm. Niet alleen de zwembadhouder wordt geïnformeerd over de resultaten maar ook de toezichthouder. Op die manier worden afwijkingen structureel in kaart gebracht en worden, waar nodig, correctieve maatregelen genomen.

 

Ureum

Een van de parameters die daarbij wordt onderzocht is Ureum. Deze parameter geeft een indicatie van het gehalte urine dat in het water aanwezig is. Door deze parameter maandelijks te meten en te relateren aan de badbelasting, de grootte van het bassin en het type bezoeker (denk hierbij aan het verschil tussen peuterbaden, wedstrijdbaden, ouderenzwemmen, etc.) kan een badhouder zijn zwembadinstallatie zodanig inregelen dat de waterkwaliteit altijd van voldoende niveau is.

Ook de Canadese onderzoekers bevestigen dat de uitkomsten niets zeggen over de kwaliteit van de onderzochte zwembaden of hoe representatief de uitkomsten zijn. Maar ze zeggen wel dat de cijfers laten zien dat het belangrijk is om de waterkwaliteit in de gaten te houden. Iets wat in Nederland dus middels bestaande regelgeving al goed geborgd is.

 

Bron: C-mark