fbpx Skip to main content

In augustus 2016 informeerden wij u over de wijziging van het Bouwbesluit in verband met RVS in zwembaden. Inmiddels heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten te onderzoeken in hoeverre de sector opvolging heeft gegeven aan het gewijzigde Bouwbesluit. Het Ministerie heeft opdracht gegeven aan Arcadis om de situatie in beeld te brengen. Graag brengen wij iedereen hiervan op de hoogte, omdat Arcadis binnenkort een aantal zwembaden zal benaderen om mee te werken aan dit onderzoek.

 

Het onderzoek bestaat uit een internetenquête onder alle overdekte zwembaden. Bij een aantal zwembaden zal vervolgens een locatiebezoek plaatsvinden om de resultaten van de enquête te kunnen valideren. Doel van het onderzoek is vast te stellen in hoeverre door de sector opvolging is gegeven aan het gewijzigde Bouwbesluit. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer.

 

Los van het onderzoek kan het bevoegd gezag (gemeente of Regionale Uitvoeringsdienst) vanaf 1 januari inzage vragen in uw inspectierapport om te controleren of er voldaan is aan de uitvoering van artikel 5.12 van de regeling wijziging bouwbesluit 2012.

 

Voor meer informatie zie ons bericht van augustus 2016: Onderzoeksplicht naar roestvrijstaal in zwembaden!