fbpx Skip to main content

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het besluit genomen om niet verder door te gaan met het wijzigingsbesluit Bhvbz. Er is besloten om de geactualiseerde voorschriften voor badinrichtingen op te nemen in een zogeheten Aanpassingsbesluit van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).

Het BAL is een Algemene Maatregel van Bestuur op grond van de Omgevingswet. Dat gaat betekenen dat in het BAL een hoofdstuk over badinrichtingen zal komen zonder dat hier de artikelen ingevuld zijn. Deze artikelen zullen in het Aanpassingsbesluit komen te staan. Het BAL en het Aanpassingsbesluit doorlopen een afzonderlijk traject, maar uiteindelijk zullen beide besluiten tegelijk in werking treden; volgens de planning in 2018.

Het Aanpassingsbesluit (met de voorschriften voor badinrichtingen) gaat medio 2016 de officiële procedure in.