De buitenbaden worden uit de ‘winterslaap’ gehaald. Het seizoen start binnenkort.

Wat zijn de punten, waarop je dan moet letten, welke controles moeten gedaan worden?
Hieronder een aantal interessante vragen:

Veiligheid

 • Zijn de Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s) nog in goede staat?
 • Doet de AED het nog?
 • Is de EHBO trommel in de buiten accommodatie nog up-to-date?
 • Moeten we het Toezichtsplan nog aanpassen?
 • Moeten we het Calamiteitenplan nog aanpassen?
 • Hoe is de relatie met de buren? Zijn er dingen gebeurtd, die we moeten afspreken?
 • Zijn er wijzigingen in het personeel met gevolgen voor de beheersplannen zoals: toezicht, ontruiming, BHV?

Opstart

 • Maakt het uit op welk deel van de dag je de bassins vult?
 • Moet een afspraak gemaakt worden met het waterbedrijf?
 • Hoelang duurt het voor de bassins vol zijn?
 • Wat is de dosering van chemicaliën bij de 1ste vulling?
 • Moeten de meterstanden, energieverbruiksgegevens en slotfacturen gas, licht, water vastgelegd worden?

Onderhoud

 • Als de bassins vol zijn, hoe wordt dan de circulatie op gang gebracht? En in welke volgorde?
 • Hoe wordt de verwarmingsinstallatie opgestart om het water op de gewenste temperatuur te krijgen en te houden?
 • Bij welk drukverschil moet het filter worden teruggespoeld?
 • En hoe lang duurt dat dan?
 • Bij wie worden de chemicaliën gekocht? En hoeveel? Is er nog voldoende voorraad?
 • Op hoeveel graden wordt de verwarming gezet?
 • Wie doet het snoei/maaiwerk nu en hoe frequent gebeurt dat?
 • Hoe vaak wordt er schoongemaakt? Hoe en met welke middelen?

Bedrijfsvoering

 • Hoe wordt er gecommuniceerd, dat de buitenbaden open gaan?
 • Welke evenementen/producten zouden we voort moeten zetten?
 • Wat weet je over de abonnement-kopers? Zijn het veel kinderen en volwassenen?
 • Welke manier om promotie te maken voor het zwembad werkte het beste?
 • Zijn de vrijwilligers beschikbaar?

Wilt u er zeker van zijn, dat alle noodzakelijke EN verplichte controles gedaan zijn? Klik dan hier voor het maken van een afspraak …

Wij komen het graag met u bespreken!