fbpx Skip to main content

De buitenbaden worden uit de ‘winterslaap’ gehaald. Het seizoen start binnenkort.

Wat zijn de punten, waarop je dan moet letten, welke controles moeten gedaan worden?
Hieronder een aantal interessante vragen:

Veiligheid

 • Zijn de Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s) nog in goede staat?
 • Doet de AED het nog?
 • Is de EHBO trommel in de buiten accommodatie nog up-to-date?
 • Moeten we het Toezichtsplan nog aanpassen?
 • Moeten we het Calamiteitenplan nog aanpassen?
 • Hoe is de relatie met de buren? Zijn er dingen gebeurtd, die we moeten afspreken?
 • Zijn er wijzigingen in het personeel met gevolgen voor de beheersplannen zoals: toezicht, ontruiming, BHV?

Opstart

 • Maakt het uit op welk deel van de dag je de bassins vult?
 • Moet een afspraak gemaakt worden met het waterbedrijf?
 • Hoelang duurt het voor de bassins vol zijn?
 • Wat is de dosering van chemicaliën bij de 1ste vulling?
 • Moeten de meterstanden, energieverbruiksgegevens en slotfacturen gas, licht, water vastgelegd worden?

Onderhoud

 • Als de bassins vol zijn, hoe wordt dan de circulatie op gang gebracht? En in welke volgorde?
 • Hoe wordt de verwarmingsinstallatie opgestart om het water op de gewenste temperatuur te krijgen en te houden?
 • Bij welk drukverschil moet het filter worden teruggespoeld?
 • En hoe lang duurt dat dan?
 • Bij wie worden de chemicaliën gekocht? En hoeveel? Is er nog voldoende voorraad?
 • Op hoeveel graden wordt de verwarming gezet?
 • Wie doet het snoei/maaiwerk nu en hoe frequent gebeurt dat?
 • Hoe vaak wordt er schoongemaakt? Hoe en met welke middelen?

Bedrijfsvoering

 • Hoe wordt er gecommuniceerd, dat de buitenbaden open gaan?
 • Welke evenementen/producten zouden we voort moeten zetten?
 • Wat weet je over de abonnement-kopers? Zijn het veel kinderen en volwassenen?
 • Welke manier om promotie te maken voor het zwembad werkte het beste?
 • Zijn de vrijwilligers beschikbaar?

Wilt u er zeker van zijn, dat alle noodzakelijke EN verplichte controles gedaan zijn? Klik dan hier voor het maken van een afspraak …

Wij komen het graag met u bespreken!