fbpx Skip to main content

Grote kans dat u al meerdere berichten heeft ontvangen over de naderende nieuwe wetgeving: de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Dit is een wet, die een aantal belangrijke punten met zich meebrengt. Deze wet zal ingaan op 25 mei 2018.

In dit artikel willen wij u wijzen op een aantal praktische zaken, die in ieder geval ingeregeld moeten zijn. Lees dit aandachtig door en kijk hoe u dit kunt toepassen in uw organisatie.

Een aantal belangrijke onderdelen binnen de AVG zijn:

 • Registreren en verwerken van persoonsgegevens
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen
 • Vragen van toestemming bij verzamelen van persoonsgegevens (let op: voor kinderen onder de 16, dient toestemming gevraagd te worden bij de ouder(s)/ verzorger(s))
 • Bewustwording van de medewerkers op het gebied van risico’s rondom gegevensbescherming
 • Registratie en melding van datalekken

Hier een aantal aandachtspunten, waar extra rekening mee gehouden dient te worden:

 • Persoonsgegevens netjes opbergen in afgesloten kasten;
 • Vragen om toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven;
 • Cameratoezicht niet koppelen aan internet;
 • Verstuur mailberichten niet met een lijst CC, maar plaats deze in de BCC;
 • Voorkom rondsturen van persoonsgegevens en zorg voor een veilige opbergplek waar alleen de bevoegde personen bij kunnen;
 • Let op wat gedeeld wordt op social media;

Hoe kunt u dit toepassen in uw organisatie?

 1. Stel een beleid op voor informatiebeveiliging
 2. Communiceer dit beleid en zie erop toe dat dit ook nageleefd wordt
 3. Controleer of de afspraken duidelijk en begrepen zijn en of deze ook zo worden uitgevoerd
 4. Procedure/ werkinstructie opstellen ‘Hoe om te gaan met persoonsgegevens?’ (wat wordt vastgelegd, waar wordt dit opgeborgen, wie is verantwoordelijk hiervoor?);
 5. Stel een procedure op ‘Hoe registreer en meld ik een datalek?’

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, wij komen u graag ondersteunen bij het borgen van bovengenoemde! Let op, dit zijn een aantal onderdelen uit de AVG.

Klik hier voor meer informatie.